Lemondás
Írta: Főtitkár, 2021-02-25 19:30

A mai nappal Fehér Imre, a Szövetség alelnöke lemondott az Elnökségi tagságáról.

Frissítete: Főtitkár, 2021-02-25 19:30, megnézve: 28013
Pályázat a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2020”
Írta: BeLo, 2021-02-19 07:56

Pályázat a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2020” cím elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2020” cím elnyerésére, mellyel a 2019/2020. tanévben kimagasló tanulmányi- és sporteredményt elért tanulókat kívánja elismerni.

Határidő: 2021.február 26.

:::Dokumentumok letöltése:::

Frissítete: BeLo, 2021-02-19 07:57, megnézve: 28009
Tájékoztató 2021.02.02
Írta: Főtitkár, 2021-02-02 22:45

 

TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Erőemelő Szövetség (MERSZ) ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatala eljárási menetéről

Tisztelt Tagszervezetek!

Mint tudjátok Elnökünk Rónaszéki András 2021.01.03.-án elhunyt ezért Elnökségünk kötelezettsége az Alapszabály 11.§ (2) bekezdésének e) pontja alapján rendkívüli közgyűlést összehívni a megüresedett elnöki tisztség betöltésére. A vészhelyzet során a személy-és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.16.) kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése alapján közgyűlést nem tarthatunk a tagszervezetek képviselőinek személyes részvételével. A 3.§ (2) bekezdésének b) pontja viszont lehetővé teszi, hogy ülés tartása nélküli közgyűlési határozattal a megüresedett Elnöki tisztséget betöltsük. Ezért a MERSZ Elnöksége 26/2021 (01.30.) Eln. határozatával elrendelte az ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatalt.

Az Elnökség a 28/2021 (01.30.) Eln. határozatával a választás előkészítésére és lebonyolítására az alábbi Jelölő és Szavazatszámláló Bizottsági tagokat választotta:

Jelölő Bizottság Elnöke: Dr. Budai Balázs Benjámin

Tagjai: Deres Zsolt és Pánisz László

Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: Dr. Budai Balázs Benjámin

Tagjai: Deres Zsolt és Pánisz László

Az Elnökség 30/2021 (01.30.) Eln. határozata alapján a Jelölő Bizottság 2021.02.03.-ig tájékoztatja a tagszervezeteket a jelölés szabályairól és megküldi részükre a Jelölő Lapot. Amennyiben a tagszervezet kíván Elnökjelöltet állítani, az arra jogosult tagszervezeti törvényes képviselő a Jelölő Lapot értelemszerűen kitöltve legkésőbb 2021.02.08. 24:00-ig küldje vissza a MERSZ-nél bejelentett email címéről, a MERSZ azon email címére, melyen a Jelölő Lapot megkapta. Jelölni több személyt is lehet, de mindegyik jelölést külön Jelölő Lapon kell megtenni. A visszaküldési határidő után beérkezett jelölés vagy a hiányosan kitöltött jelölés érvénytelen.

A jelöléseket a Jelölő Bizottság összesíti és 2021.02.10-ig megküldi az Elnökségnek. Az Elnökség a szavazólapokat és a szavazás rendjét tartalmazó tájékoztatót Szavazat Számláló Bizottsága útján 2021.02.11.-én megküldi a tagszervezetek bejelentett email címére. A tagszervezetek szavazataikat 15 napon belül jogosultak leadni, legkésőbb 2021.02.26.24:00-ig a bejelentett email címükről. A Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat összesíti, az Elnökség pedig jegyzőkönyvileg megállapítja, hogy a határozathozatal érvényes és eredményes volt e, és arról a tagokat 3 napon belül, a jegyzőkönyv honlapon történő feltöltésével tájékoztatja.

A szavazás akkor érvényes, ha a tagszervezetek több mint 50%-a megküldi a szavazatát. A szavazás edig akkor eredményes, ha valamelyik jelölt megkapja a leadott szavazatok 50%+1

fő igen szavazatát. Ha egyik jelölt sem kapja meg az 50%+1 fő igen szavazatot akkor a második fordulóba csak a 3 legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül be. Ha a második forduló is

eredménytelen a harmadik fordulóban már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Sajnos ez minden ismételt szavazáskor az összesítés, az új szavazati lapok megküldése és a 15 napos szavazási idő betartásával legalább 20 napot jelent. A kormányrendelet csak akkor ad lehetőséget a 15 napos szavazási határidő rövidítésére, ha valamennyi szavazásra jogosult korábban leadja a szavazatát. Ez esetben a szavazás lejárati ideje az utolsó leadott szavazat időpontja lesz.

A kormányrendelet 4.§-ban előírt szabályok érvényesítése céljából e tájékoztató mellékleteként megküldjük a MERSZ tagnyilvántartását a szavazati jogú tagszervezetek nevével, székhelyével, törvényes képviselőjének nevével, email címével és telefon számával. Kérjük, hogy ha azon lévő adatok hiányosak vagy megváltoztak haladéktalanul értesítsék a MERSZ Elnökségét a megadott email címén. Amennyiben a változásról okirat is rendelkezésre áll (pl törvényszéki végzés, kivonat) azt is kérjük csatolni. A tagnyilvántartásban megadott email címet tekintjük a tagszervezet hivatalos hírközlő eszközének és ezen adatokkal biztosítjuk a tagok közötti kommunikációt, egymás azonosítását.

Amennyiben bárkinek további tájékoztatásra van szüksége azt email címünkön haladéktalanul tegye meg, soron kívül megválaszoljuk.

Kérjük a rendhagyó, ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatali eljárásban való konstruktív közreműködésüket.

Budapest, 2021. február 2.

Tisztelettel:

Fehér Imre Mizsér Péter

Alelnök Főtitkár

Frissítete: Főtitkár, 2021-02-02 23:11, megnézve: 28013
Elnökségi ülés 2021.január 30.
Írta: Főtitkár, 2021-01-30 21:32

Tisztelt Tagság!

MERSZ elnökségi ülés összefoglaló

 

A 2021. január 30-án megtartott MERSZ elnökségi ülés a kitűzött 18 napirendi pontot tárgyalta. A két elnökségi ülés között az elnökségi tagok napi megbeszélést tartottak, amellyel biztosították a szervezet zavartalan működését a Magyar Erőemelő Szövetségre vonatkozó általános rendelkezésekkel összhangban. Az elnökségi ülésen 25 elnökségi határozat született. Az akciólista 85 akciópontból áll, amelyből az elnökségi ülés végéig 65 akciópont sikeresen lezárásra került.

Az elnökségi ülésen megtárgyalt főbb témák:

-          A MERSZ gazdasági helyzete

-          2020-as évi elszámolás előkészítése

-          Elnökségi tagok, bizottsági tagok és a MERSZ tagok beszámolói a két elnökségi ülés között végzett feladatokról

-          A vészhelyzet kihirdetése miatt a 502/2020 (XI.16) kormányrendelet alapján a szövetségre vonatkozó szabályozás áttekintése

-          A rendkívüli közgyűlés összehívása a megüresedett elnöki tisztség betöltésére

-          Jelölő Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

-          Új tagklubokkal kapcsolatos döntések

-          2021-es versenynaptár frissítése

-          Magyar Antidopping csoporttal való együttműködés

-          Paralimpikonokkal kapcsolatos döntések

-          Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott pályázatokkal kapcsolatos teendők

Az elnökség továbbra is napi rendszerességgel egyeztet a folyamatos működés fenntartása érdekében. A megválasztott Jelölő Bizottság megkezdte működését és a honlapon legkésőbb február 3-ig tájékoztatást ad a jelölés szabályairól.

Jelölő bizottság tagjai:

Elnök: Dr. Budai Balázs

Tagok: Deres Zsolt, Pánisz László

Az elnökség határozatban döntött arról, hogy a szavazás tisztasága érdekében az új elnök megválasztásáig nem bírálja el az újabb klubok MERSZ tagságába való kérelmeit.

A 2021. január 30-án megtartott MERSZ elnökségi ülésen részt vettek az elnökségből:  Fehér Imre Alelnök, Schauer Kornél Elnökségi tag, Pánisz László Elnökségi tag, Eöry Jenő Elnökségi tag, Kromek András Elnökségi tag. További meghívottak: Dr. Sándor Elek ügyvéd, Deres Zsolt Felügyelő Bizottság elnöke, Mizsér Péter Főtitkár.

 

Sporttársi üdvözlettel:

Kromek András

Frissítete: Főtitkár, 2021-01-30 21:32, megnézve: 28013
Rónaszéki András búcsúztatója - online link
Írta: Főtitkár, 2021-01-27 23:50

Rónaszéki András búcsúztatóját 2021.január 29-én 10:00-tól a következő linken lehet követni: 
https://piliscsaba-katolikus.hu/

Frissítete: Főtitkár, 2021-01-27 23:52, megnézve: 28013
Rónaszéki András búcsúztatója
Írta: Főtitkár, 2021-01-23 19:18

Rónaszéki András búcsúztatóját a család 2021.január 29-én 10:00-kor a Piliscsabai Jézus szíve templomban tartja (Piliscsaba, Klotild tér 1.). A család kérése, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a létszámkorlátozást legyenek szívesek megértéssel fogadni és a templomba csak a család és a család által meghívottak lépjenek be a szertartás alatt.
A család további kérése, hogy a koszorúk helyett a megemlékezésre egy szál virággal róják le kegyeletüket.
A búcsúztató a templom melletti térről figyelemmel kísérhető.
A honlapon lehetővé tesszük a búcsúztató online követését.

Frissítete: Főtitkár, 2021-01-23 19:18, megnézve: 28013
Versenynaptár tervezet 2021
Írta: Főtitkár, 2021-01-21 11:33

Felkerült a honlapra a MERSZ 2021.évi versenynaptár tervezete. A hiányzó Magyar Bajnokságokhoz a Szövetség várja rendezők jelentkezését.

Versenynaptár tervezet

Frissítete: Főtitkár, 2021-01-21 11:33, megnézve: 28014
MERSZ elnökségi ülés összefoglaló
Írta: BeLo, 2021-01-17 09:05

Tisztelt tagság!

A MERSZ elnökségi ülés összefoglaló

A 2021. január 16-án megtartott MERSZ elnökségi ülés célja az volt, hogy a Magyar Erőemelő Szövetséget ért tragédia miatt kialakult helyzetet kezelje és biztosítsa a folyamatos működést.

Az elnökségi ülés előkészületeiben, a folyamatos müködés fentartására tett erőfeszítésekben az elnökségi tagokon és a bizottsági tagokon kivül nagyon sok MERSZ tag kivette a részét.  Az előkészületek során 47 akciópont született, amelyekből az elnökségi ülés végéig 32 pontot lezártunk.

Az elnökségi ülésen 17 MERSZ elnökségi határozat született, amely biztosítja a szervezet működését  a Magyar Erőemelő Szövetségre vonatkozó általános rendelkezésekkel összhangban.

Az elnökségi ülésen megtárgyalt főbb témák:

-          Rónaszéki András Elnök Úr MERSZ saját halottá nyilvánítása

-          Az előttünk álló feladatok prioritásainak meghatározása

-          A feladatkörök/feladatok kiosztása

-          Pénzkészlet helyzete

-          A 2020-as év lezárása

-          A tagságra vonatkozó intézkedések/folyamatok gyorsítása

-          Kapcsolattartás

-          Versenynaptár tervezet készítése

-          A közgyűlés összehívásának lehetőségei

Az elnökség napi rendszerességgel egyeztet a következő elnökségi ülés összehívásáig, amelynek időpontja 2021. január 30.

Az elnökség kiosztott feladatokat felköveti és a megfelelő intézkedéseket meghozza.

2021. január 16-án megtartott MERSZ elnökségi ülésen résztvettek az elnökségből:

Fehér Imre                         Alelnök

Kromek András                Elnökségi tag

Schauer Kornél                 Elnökségi tag

Pánisz László                      Elnökségi tag

Továbbá a meghívottak:

Deres Zsolt                         Felügyelő bizottság elnöke

Mizsér Péter                      Főtitkár

Berke Lóránd                     Szövetségi tag

Sporttársi üdvözlettel:

Kromek András


Frissítete: BeLo, 2021-01-17 09:05, megnézve: 28013
Mobil applikáció váltja a tagkönyvet!
Írta: BeLo, 2021-01-17 08:44
Frissítete: BeLo, 2021-01-17 08:46, megnézve: 28010
Kommunikáció 2021.január 16.
Írta: Főtitkár, 2021-01-16 20:25
Tisztelt Sporttársak, meglévő és leendő Tagegyesületek!
A Magyar Erőemelő Szövetség Elnöksége összeült és a megbeszélés eredményeként a Szövetségbe való belépés, illetve a 2021-es év versenyeztetés, valamint a versenyengedély kérelmeket illetően a következő döntéseket hozta:
1. Szövetségi tagsággal és online nevező hozzáféréssel is rendelkező Egyesületek részére: a nevezésért felelős személy megkezdheti/folytathatja a versenyzők felvitelét a rendszerbe és megkérheti a 2021.évi versenyengedélyt a megfelelő sportolók részére.
2. Szövetségbe belépni kívánó Egyesületek/Szervezetek részére: a csatolt belépési nyilatkozatot kitöltve visszaküldeni az info@hunpower.hu mail címre. A benyújtott nyilatkozat alapján az Elnökség dönt a belépés elfogadásáról vagy elutasításáról. Elfogadás esetén megküldjük részére az online nevező felülethez tartozó belépési nevet és jelszót, ezek birtokában a sportolók adatait fel kell tölteni, a megfelelő dokumentumot csatolni és ugyancsak megkérni 2021.évre a versenyengedélyt. Kérjük a Szövetségbe november és december hónapban belépett Egyesületeket, hogy küldjék el újra a belépési nyilatkozatukat, az eddigi adatkezelés során ugyanis voltak hiányosságok.
A versenyengedély megadásához nem kötelező az orvosi vizsgálati megléte. A kérelmeket a Szövetség folyamatosan elfogadja és azokról a megfelelő elektronikus számlát kibocsátja (2021-ben ennek díja 5.000 ft/fő). Ugyancsak kiállításra kerülnek a 2021.év tagsági számlák (36.000 ft/év) is az Egyesületek/Szervezetek felé. 
Figyelem! Annak felelőssége, hogy az Egyesületek mely sportolóknak kérik meg az éves versenyengedélyt, kizárólag az Egyesületeké, a Szövetség ez irányban vizsgálatot értelemszerűen nem végezhet, ez nem is feladatunk.
Változik a Szövetségbe tartozás hitelességének igazolása is. Mostantól az új versenyzőknek nem adunk ki egyesével kék Tagkönyvet. A versenyengedély elfogadása után az online nevező felületen lehetőség van a versenyengedélykérő lap lekérdezésére, amikor is a lapon megjelenik egy QR kód. Ez a QR kód fogja a versenyzőt egyedileg azonosítani. Elkészült a Szövetség részére egy telefonos applikáció, amelybe be lehet olvasni a QR kódot, ezután a sportoló összes adata látható lesz a képernyőn. Azok, akik esetleg nem rendelkeznek megfelelő technikai eszközzel, a QR kóddal ellátott versenyengedélykérő lapot kinyomtatva igazolhatják tagságukat. Az eddigi Tagsági könyvek érvényesek maradnak, de természetesen az online nevező felületén a régi sportolók is használhatják az applikációt, így letöltve telefonra a tagságot igazoló adatokat.
Sokadszorra is felhívjuk tisztelettel a Tagság figyelmét arra, hogy hivatalos iratokat, dokumentumokat, kérelmeket ne az ismerőseik vagy az Elnökség bármely tagjának mail címére, hanem a központi, info@hunpower.hu címre küldjenek, a könnyebb nyomon követhetőség kedvéért.

::: Belépési nyilatkozat :::

MERSZ Vezetőség
Frissítete: , 2021-01-16 22:22, megnézve: 28014
HírlevélFacebook Box
Világ és Európa bajnoki helyezettjeink.

129 Db.
108 Db.
127 Db.
Kereső felhő
This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Látogatóink


Jelenleng 2 online
látogató van itt.
Elnökség
Elnök Alelnök
Berke Lóránd Schauer Kornél
   
Főtitkár Elnökségi tag
Mizsér Péter Eőry Jeno
   
Elnökségi tag Elnökségi tag
Kromek András Pánisz László